Over ons

Deze website is ontwikkeld op initiatief van enkele ambtsdragers uit reformatorische kring in samenwerking met het Reformatorisch Dagblad.  We willen het RD hartelijk danken voor de bereidwilligheid om dit digitale zoekinstrument voor het onder "Home" gestelde doel te bouwen en te koppelen aan www.kerktijden.nl. Tevens danken we het bestuur van de Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht die wat betreft gemeenten in het Duitstalige gebied toestemming gaf om gebruik te maken van gegevens die vermeld staan op de website van die stichting. Tenslotte dank aan zo vele andere personen die ons van informatie over kerkelijke gemeenten in het buitenland voorzien hebben.

Het besluit om een gemeente of kerkverband in ons bestand op te nemen is gebaseerd op gegevens m.b.t. grondslag en belijdenis die gevonden werden op de betreffende websites en/of informatie van mensen die kerkdiensten van die gemeenten bezocht hebben.

Uiteraard kunnen wij niet instaan voor een schriftuurlijk-bevindelijke prediking zoals wij die in Nederland gewend zijn te horen. Men zal kunnen merken dat het een breder spectrum van gemeenten betreft dan ons vertrouwd overkomt.

Bovendien kunnen we niet garanderen dat de kerktijden altijd correct genoteerd zijn omdat deze nogal eens veranderen. Raadpleeg zelf ook de website van de gemeente van uw keuze of van het kerkverband waartoe deze gemeente behoort.

Mochten bezoekers van de beoogde kerkdiensten het nodig achten om ons nadere informatie over hun (positieve of negatieve) ervaringen mee te delen, of om evt. een nieuwe gemeente bij ons aan te melden,  dan kunt u dat mailen naar h.folmer@solcon.nl