Union Nationale d' Église Protestante Réformée Evangélique (UNEPREF)

Adres

Rue du Luxembourg
30140 Anduze
Frankrijk

Informatie

Union nationale des Églises protestantes réformées évangéliques de France (UNEPREF).
Lokale gemeenten worden steeds église réformée évangélique genoemd.
UNEPREF houdt vast aan dezelfde belijdenisgeschriften als de oorspronkelijke Église Réformée Évangélique. Dat zijn, naast de Apostolische geloofsbelijdenis en de Geloofsbelijdenis van Nicea, ook de Franse geloofsbelijdenis (van La Rochelle) uit 1559 en de Geloofsbelijdenis van de Franse gereformeerde kerk (versie 1872).Een bijbelgetrouwe prediking zou nagenoeg alleen in de UNEPREF gevonden worden.
De UNEPREF telt 72 aangesloten gemeenten, waarvan er velen apart op deze website worden vermeld. In enkele departementen in het zuid-oosten van Frankrijk liggen de meeste gemeenten. Deze zijn deze als collectief opgenomen achter één blauw balletje in Anduze.
Nadere informatie over de aangesloten gemeenten - met de kerktijden - is te vinden op de website: http://www.eglises.org/types/unepref/. Daar vindt u een lijst van plaatsnamen met een UNEPREF-gemeente op alfabetische volgorde.