Weilerbach, Mennon. Bruderschaft

Adres

Weilerbacher Wäldchen 1
67685 Weilerbach
Duitsland

Informatie

Mennonieten Brudergemeinde

Weilerbacher Wäldchen 1

67685 Weilerbach (Pfalz)

Info over deze gemeente kan ingewonnen worden bij de fam. Moussault (Nederlandssprekend).

E-mail adres: moussault@t-online.de
Telefoon: 004963859255577