Nicosia, Greek Evangelical Church

Adres

Gladstonos
Nicosia
Cyprus

Informatie

Greek Evangelical Church Nicosia

You can find us near the town centre, after the American Academy Nicosia, and behind the Greek Embassy.

Street: Gladstonos 20, 1095 Nicosia
Time of Sunday Service: 10:00 a.m.

Pastor: Telis Tsinoglou. Telephone: 22664729. Email: evangelikiel@gmail.com  
Website: http://www.geccy.org/leukosia/en

De Grieks Evangelische Kerken vormen in Griekenland een kerkgenootschap met een protestants gereformeerd karakter. Het is in Griekenland de enige reformatorische kerk; ze kent plaatselijk ongeveer 30 gemeenten. De geloofsbelijdenis met 28 artikelen lijkt op de Westminster Confessie; tevens onderschrijft men de Geloofsbelijdenis van Nicea.